card

Хөнгөлөлтийн карт

Индранил 24 цагийн шүдний эмнэлэг
FAMILY MEMBERSHIP CARD

FAMILY MEMBERSHIP CARD

5000₮ худалдаж авснаар гэр бүлийн 5 гишүүн ашиглах боломжтой ба бүх үйлчилгээг 3%-ийн хөнгөлөлттэй авах юм.

BIG FAMILY MEMBERSHIP CARD

Индранил багийн гишүүд ашиглах боломжтой ба Индранил эмнэлгийн үйлчилгээнүүдийг 40% хөнгөлөлттэй авах боломжтой. Мөн ажилчдын гэр бүлийнхэн уг картыг ашиглан 20%-ийн хөнгөлөлттэй үйлчилгээ авах боломжтой.

BIG FAMILY MEMBERSHIP CARD
VIP FAMILY MEMBERSHIP CARD

VIP FAMILY MEMBERSHIP CARD

Тун удахгүй